Home / Uncategorized / Đến thăm thành phố biển Quy Nhơn

Đến thăm thành phố biển Quy Nhơn

quy-nhon

Hi bạn,

Mình là dân miền trung, ở Khánh Hòa đến nay vào Sài Gòn gần 20 năm. Bạn sống ở đâu quá 10 năm thì gọi nơi đó là quê hương được rồi. Cho đến nay mình có 02 quê hương, 1 nơi sinh ra và lớn lên đó là Khánh Hòa và nơi học hành, làm việc cùng có gia đình là Sài Gòn…

quy-nhon-1 quy-nhon-2 quy-nhon-3 quy-nhon-4 quy-nhon-5 quy-nhon-7 quy-nhon-6 quy-nhon-8 quy-nhon-9 quy-nhon-10 quy-nhon-11 quy-nhon-12 quy-nhon-13 quy-nhon-14 quy-nhon-15 quy-nhon-16 quy-nhon-17 quy-nhon-18 quy-nhon-19 quy-nhon-20 quy-nhon-21

Tuy nhiên mang tiếng là ở Miền Trung nhưng mình chưa bao giờ đến thành phố biển Quy Nhơn mặc dù là có nghe nhiều người, cũng như có nhiều bạn là dân đất Bình Định, cũng khát khao ước mong một ngày sẽ đến đây mà đến nay 38 tuổi đời mới đặt được chân lên thành phố Quy Nhơn xinh đẹp.

quy-nhon-22 quy-nhon-23 quy-nhon-24 quy-nhon-25 quy-nhon-26 quy-nhon-27 quy-nhon-28 quy-nhon-29 quy-nhon-30 quy-nhon-31 quy-nhon-32 quy-nhon-33 quy-nhon-34 quy-nhon-35 quy-nhon-36 quy-nhon-37

Trước tiên phải cảm ơn bạn Đoàn thị Mỹ Tình là một bạn đã tham gia các chương trình học do mình chia sẻ tại BE TRAINING và hôm nay bạn có thay đổi khá nhiều trong tư duy và cách hành động của bạn. Vừa rồi nhân dịp dám cưới bạn đã mời mình ra Quy Nhơn tham dự và đây cũng là dịp duyên mình đến thành phố Biển Miền Trung.

About betraining

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *