Home / LỊCH KHAI GIẢNG

LỊCH KHAI GIẢNG

 KHÓA HC “HỌC KHỞI NGHIỆP” THÁNG 06/ 2018

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

HỌC KHỞI NGHIỆP

Xem chi tiết >>

 

18h – 21h
Thứ 5 – 07/ 06
 Thứ 5 – 14/ 06
 Thứ 5 – 21/ 06
Thứ 5 – 28/ 06

LỊCH OFF LINE “BE BIG BOSS 13 & 14” TRONG THÁNG 06/ 2018

 

 

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

 Be Big Boss 13 & 14   18h – 21h  Thứ 4 – 06/ 06
 Be Big Boss 13 & 14   18h – 21h  Thứ 4 – 20/ 06

  

LỊCH OFF LINE “BE BIG BOSS 15” TRONG THÁNG  06/ 2018

 

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

Be Big Boss 15    18h – 21h Thứ 6 – 08/06
 Be Big Boss 15  18h – 21h   Thứ 6 – 22/ 06 

LCH HC TRONG THÁNG 06 – 2018

 

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

 

Sales Master Minder ( Sales Rich )

Xem chi tiết >>

9h – 21h 09 – 10/ 06
Làm Chủ Doanh Nghiệp – 145 ( Startup Rich )

Xem chi tiết >>

 9h – 21h  16 – 17/ 06
Xây Dựng Doanh Nghiệp Online (Online Rich)Xem chi tiết >> 9h – 21h 23 – 24/ 06
Làm Chủ Doanh Nghiệp – 146 ( Startup Rich )

Xem chi tiết >>

9h – 21h 30/06 và 01/07

 

LCH HC TRONG THÁNG 07 – 2018

 

 

 

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

Train The Trainer & Leader ( Trainer Rich )

Xem chi tiết >>

 

9h – 21h

 

 

07 -08/ 07
Du học Singapore

Xem chi tiết >>

5 ngày liên tục 12, 13, 14, 15, 16/ 07
Làm Chủ Doanh Nghiệp – 147 ( Startup Rich )

Xem chi tiết >>

 9h – 21h  21 – 22/ 07
 Marketing Rich

Xem chi tiết >>

9h – 21h  28, 29/ 07

LCH HC TRONG THÁNG 08 – 2018

 

 

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

Làm Chủ Doanh Nghiệp – 148 ( Startup Rich )

Xem chi tiết >>

 9h – 21h  04 – 05/ 08
Negotiate Rich

Xem chi tiết >>

9h – 21h 11 -12/ 08
Làm Chủ Doanh Nghiệp – 149 ( Startup Rich )

Xem chi tiết >>

 9h – 21h  18 – 19/ 08
DISC & Motivator

Xem chi tiết >>

9h – 21h 25 -26/ 08

 

LCH HC TRONG THÁNG 09 – 2018

 

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

Làm Chủ Doanh Nghiệp – 150 ( Startup Rich )

Xem chi tiết >>

 9h – 21h  01 – 02/ 09
Sale Rich

Xem chi tiết >>

9h – 21h 08 -09/ 09
Làm Chủ Doanh Nghiệp – 151 ( Startup Rich )

Xem chi tiết >>

 9h – 21h  15 – 16/ 09
Online Rich

Xem chi tiết >>

9h – 21h 22 -23/ 09