Home / LỊCH KHAI GIẢNG

LỊCH KHAI GIẢNG

 KHÓA HC KHỞI NGHIỆP KINH DOANH

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

Khởi Nghiệp Kinh Doanh

Xem chi tiết >>

  18h – 21h
Thứ 5 ngày 29/11
Thứ 5 ngày 06/12
Thứ 5 ngày 13/12
Thứ 5 ngày 20/12
Thứ 5 ngày 27/12

 

KHÓA HỌC LÀM CHỦ DOANH NGHIỆP (BEA)

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

Làm Chủ Doanh Nghiệp – ( Startup Rich )

Xem chi tiết >>

  9h – 21h
01, 02/12
15, 16/12

 

LỊCH KHAI GIẢNG BE BIG BOSS

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

 Be Big Boss 13 & 14   18h – 21h  05/12 & 19/12
 Be Big Boss 15   18h – 21h  07/12 & 21/12
 Be Big Boss 16   18h – 21h  30/11 & 14/12

LỊCH KHAI GIẢNG HỌC VÀ LĂN XẢ TRẢI NGHIỆM TẠI SINGAPORE

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

Học Và Lăn Xả Trải Nghiệm Tại Singapore

Xem chi tiết >>

 5 Ngày Liên Tục  05/2019

 

LỊCH KHAI GIẢNG LEAN SYSTEM  

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

Lean System

Xem chi tiết >>

  8h – 18h 23,24,25/ 07/ 2018
Lean System level 2

 

  8h – 18h 15,16,17/ 10/ 2018

LỊCH KHAI GIẢNG BÙNG NỔ DOANH SỐ 

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

Bùng Nổ Doanh Số

Xem chi tiết >>

  9h – 17h 17,18/ 12/ 2018

LỊCH KHAI GIẢNG FINTECH PRO

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

Fintech Pro

Xem chi tiết >>

  9h – 17h 20/ 11/ 2018

LỊCH KHAI GIẢNG LEADERSHIP BOOTCAMP

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

LeaderShip Bootcamp

Xem chi tiết >>

   21 – 22/ 11/ 2018

 

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC BỘ NĂNG LỰC KINH DOANH

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

 1. Train The Trainer & Leader ( Trainer Rich )

Xem chi tiết >>

9h – 21h 26 – 27/ 01/2019
2. Marketing Rich

Xem chi tiết >>

 9h – 21h  10 – 11/ 11
3. Negotiate Rich

Xem chi tiết >>

9h – 21h 24 – 25/ 11
4. DISC & Motivator

Xem chi tiết >>

9h – 21h 08 – 09/ 12
5. Sales Master Minder ( Sales Rich )

Xem chi tiết >>

9h – 21h 22 – 23/ 12
6. Xây Dựng Doanh Nghiệp Online (Online Rich)

Xem chi tiết >>

9h – 21h 12-13/01/ 2019