Home / Uncategorized / Một số hình ảnh thảm thương và tan hoang sau bảo Haiyan tại Tacloban đất nước Philippine

Một số hình ảnh thảm thương và tan hoang sau bảo Haiyan tại Tacloban đất nước Philippine

hinh-anh-tham-thuong

Sau 06 tháng kể từng ngày bão Haiyan trực tiếp đổ bộ vào Tacloban thì đoàn doanh nhân BE TRAINING chúng tôi mời có dịp đến. Hình ảnh nhà thờ kiến cố đã tan tành sau bão.hinh-anh-tham-thuong-1

Nhà cửa tan tành không thể ở được nó trở thành bãi bê tông giống như có ai đó cố tình phá. Bác tài xế nói rằng ngày trước ở đây người nào đó giàu thì sau bão trở thành người nghèo vì nhà cửa to lớn cỡ nào cũng hư hết và tài sản thì gần như mất hết.hinh-anh-tham-thuong-2

Nguyên khu dân cứ thành bãi bê tông hư hại và mọi người phải sống trong những căn lều do Unicef tài trợ, sẽ cón rất lâu và lâu nữa để họ mới có nhà ở lại. Tiền đâu làm nhà bây giờ?hinh-anh-tham-thuong-3

Đường bờ kè 1 bên là biển một bên là nhà nhưng đã không còn nhà nữa.hinh-anh-tham-thuong-4

Nhà cửa tiêu tan hết sau 6 tháng mà cỏ mọc xanh tuy nhiên phần nhà thì chưa làm được.hinh-anh-tham-thuong-5

Cây trụ bê tông tuy vững chắc nhưng gãy đổ một cách tự nhiên. Sức mạnh của gió là vô cùng lớn.hinh-anh-tham-thuong-6

Đứng trên bờ sống nhìn qua bên sông, thực sự là đảo và vịnh chứ không phải sông, nơi mà bão Haiyan đã đi vào ngay mắt bão của nó. Thật là thú vị.hinh-anh-tham-thuong-7

Nơi này trước đây là một căn nhà gần sông nhưng giờ đã không cònhinh-anh-tham-thuong-8

Nơi chôn tập thể, chúng tôi đến đây đã hơn 6g tối nên nhìn không rõ chỉ chụp được một ít tấm ảnh nhờ đèn chóp sáng của máy hình.hinh-anh-tham-thuong-9

Những người thân đã đến thấp hương mỗi ngày dù trời đã tối, có gia đình gần như mất hết, nghe thật đau lòng.hinh-anh-tham-thuong-10

Những người còn người thân thì mới có căn mộ nho nhỏ, còn hàng ngàn người không có người thân đã phải chôn ở một cái trũng gần đó tất cả người chết đều bỏ vào trũng và lấp đất lên. Chính đoàn đã tận mắt chứng kiến nơi chôn tập thể đó.

About betraining

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *