Bài viết của Nguyễn Thái Duy trên tạp chí Khoa Học Thời Đại số xuân Đinh Dậu

Lộ trình và các yếu tố cần có của người khởi nghiệp Theo quan niệm truyền thống, thất bại là “mẹ thành công”. Đó quả là trải nghiệm đáng giá cho bất cứ doanh nhân nào. Tuy nhiên, sẽ là tuyệt vời hơn cả nếu người khởi nghiệp đừng vấp phải thất bại, bởi nó … Continue reading Bài viết của Nguyễn Thái Duy trên tạp chí Khoa Học Thời Đại số xuân Đinh Dậu