Diện kiến “ Lão Bạch Mai “ hơn trăm tuổi!

nguyen thai duy be training 2

Diện kiến “ Lão Bạch Mai “ hơn trăm tuổi!

Nghe cụ ông ở đây chia sẻ rằng “ từ linh khí sinh ra “ quý hiếm bậc nhất Sài Gòn. Khi ông mới sinh ra đã thấy có cây Bạch Mai này. Lúc nhỏ mỗi khi Bạch Mai nở hoa về đêm ông cụ được sư Thầy lúc đó bảo mang khăn ra trải dưới gốc cây, sáng ra thì thấy cánh hoa nở rơi đầy dưới khăn.

Ông cũng đã chứng kiến Bạch Mai bao lần ngã bệnh và rồi cùng với chính quyền và người chuyên môn tìm cách cứu cây. Ông cũng tìm cách nhân giống tuy rất khó nhưng rồi cũng đã thành công được vài cây con.

Gần đây có một người ông cho hạt, đã nhân giống thành công cây lớn lên cho hoa rồi, tuy nhiên ông không hiểu sao hoa không giống như cây mẹ. Cây mẹ nở hoa bằng cách nụ nứt ra từ thân cây.

Có lẽ do “ linh khí “ nơi đây mới sinh ra cây và cho hoa như vậy. Qua bao nhiều lần cây ngã bệnh, rồi bị nghiêng, gốc bị mối, sâu ăn bị rỗng bên trong mà cụ Bạch Mai vẫn thọ hơn 110 năm tuổi.

nguyen thai duy be training

P/s: Theo tìm hiểu thì bạch mai là loại mai quý hiếm ở trong Nam còn gọi là Nam mai. Ngày nay đã không còn nhiều nữa. Rất vui được chạm tay lên “ Lão Bạch Mai “

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *