Giữ chân nhân viên bằng văn hóa doanh nghiệp tác giả Nguyễn Thái Duy

Bài viết trên tạp chí khoa học và thời đại : 16/03/2017 Làm thế nào để nhân viên gắn kết với nhau và gắn bó lâu dài cùng doanh nghiệp? Phần lớn các lãnh đạo công ty đều phải “nhức đầu” trước bài toán này. Đây cũng là chủ đề mà các chủ doanh nghiệp, nhất … Continue reading Giữ chân nhân viên bằng văn hóa doanh nghiệp tác giả Nguyễn Thái Duy