Home / LỊCH KHAI GIẢNG

LỊCH KHAI GIẢNG

 KHÓA H O C KHỞI NGHIỆP KINH DOANH

Học Học

Học Học

Ngày Khai Khai

Khởi Doanh Kinh Doanh

Xem chi tô >>

  18h – 21h
Ngày 5 ngày 07/03/2019
Ngày 5 ngày 14/03/2019
Ngày 5 ngày 21/03/2019
Thứ 5 ngày 28/03/2019

KHÓA Số lượng lớn chúng tôi (BEA)

Học Học

Học Học

Ngày Khai Khai

Làm thế nào làm Phần mềm doanh nghiệp – (Khởi nghiệp giàu)

Xem chi tô >>

  9h – 21h
09/10/2019
23, 24/03/2019

LUYỆN KHAI LÀNG BOSS LỚN

Học Học

Ngày Khai Khai

 Trở thành ông chủ lớn 13 & 14   18h – 21h  13/03/2019 và 27/03/2019
 Trở thành ông chủ lớn 15   18h – 21h  15/03/2019 và 29/03/2019
 Trở thành ông chủ lớn 16   18h – 21h  08/03/2019 & 22/03/2019

Liên KHAI đám đông và LĂN XẢ TRẢI ĐẠO Ở SINGAPORE

Học Học

Ngày Khai Khai

Học và Cành Xả, Học sinh Singapore

Xem chi tô >>

 5 Liên Liên Tục 15 -19/ 05/2019

HỆ THỐNG LEAN KHAI  

Học Học

Học Học

Ngày Khai Khai

Hệ thống tinh gọn

Xem chi tô >>

  8h – 18h 15,16,17/04/2019
Hệ thống Lean cấp 2

 

  8h – 18h 11,12,13 / 03/2019

LỊCH KHAI GIẢNG Bung No DOANH SỐ 

Học Học

Học Học

Ngày Khai Khai

Bùng Nổ Doanh |

Xem chi tô >>

  9h – 17h 16,17 / 02/2019

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC BỘ NĂNG LỰC KINH DOANH

Học Học

Học Học

Ngày Khai Khai

  1.  Đào tạo Huấn luyện viên & Lãnh đạo (Huấn luyện viên giàu)

   Xem chi tô >>

9h – 21h 11 – 12/05/2019
   2. Tiếp thị giàu

   Xem chi tô >>

 9h – 21h  01,02/06/2019
  3. Thương lượng làm giàu

  Xem chi tô >>

9h – 21h 16 – 17/03/2019
  4. DISC & Động lực

  Xem chi tô >>

9h – 21h 30 – 31/03/2019
  5. Sales Master Minder (Bán hàng phong phú)

  Xem chi tô >>

9h – 21h 13 – 14/04/2019
  6. mang tên doanh nghiệp trực tuyến (giàu trực tuyến)

  Xem chi tô >>

9h – 21h 27 – 28/04/2019