LỊCH KHAI GIẢNG

 KHÓA HC KHỞI NGHIỆP KINH DOANH

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

Khởi Nghiệp Kinh Doanh

Xem chi tiết >>

  18h – 21h
Thứ 5 ngày 27/06/2019
Thứ 5 ngày 18/07/2019
Thứ 5 ngày 25/07/2019
Thứ 5 ngày 01/08/2019

KHÓA HỌC LÀM CHỦ DOANH NGHIỆP (BEA)

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

Làm Chủ Doanh Nghiệp – ( Startup Rich )

Xem chi tiết >>

  9h – 21h
20-21/07/2019
03-04/08/2019

LỊCH KHAI GIẢNG BE BIG BOSS

Lớp 

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

 Be Big Boss 13,14 & 15   18h – 21h  19/07/2019 & 02/08/2019
 Be Big Boss 16   18h – 21h  28/06/2019 & 26/07/2019
 Be Big Boss 17   18h – 21h  26/06/2019 & 24/07/2019

LỊCH KHAI GIẢNG HỌC VÀ LĂN XẢ TRẢI NGHIỆM TẠI SINGAPORE

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

Học Và Lăn Xả Trải Nghiệm Tại Singapore

Xem chi tiết >>

 5 Ngày Liên Tục Tháng 05 /2020

LỊCH KHAI GIẢNG LEAN SYSTEM  

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

Lean System

Xem chi tiết >>

  8h – 18h Tháng 08/2019
Lean System level 2

Xem chi tiết >>

  8h – 18h

LỊCH KHAI GIẢNG BE SUMMER CAMP 2019

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

NGHỆ THUẬT SÁNG TẠO NỘI DUNG
Xem chi tiết >>
  9h – 21h 13-14/07/2019

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC BỘ NĂNG LỰC KINH DOANH

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

  1. Train The Trainer & Leader ( Trainer Rich )

   Xem chi tiết >>

9h – 21h 24 – 25/ 08/2019
   2. Marketing Rich

   Xem chi tiết >>

 9h – 21h  14 – 15/09/2019
  3. Negotiate Rich

  Xem chi tiết >>

9h – 21h 28 – 29/09/2019
  4. DISC & Motivator

  Xem chi tiết >>

9h – 21h 29 – 30/06/2019
  5. Sales Master Minder ( Sales Rich )

  Xem chi tiết >>

9h – 21h 27 – 28/07/2019
  6. Xây Dựng Doanh Nghiệp Online (Online Rich)

  Xem chi tiết >>

9h – 21h 10 – 11/08/ 2019