Home / LỊCH KHAI GIẢNG

LỊCH KHAI GIẢNG

 KHÓA HC KHỞI NGHIỆP KINH DOANH

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

Khởi Nghiệp Kinh Doanh

Xem chi tiết >>

  18h – 21h
Thứ 5 ngày 14/02/2019
Thứ 5 ngày 21/02/2019
Thứ 5 ngày 28/02/2019
Thứ 5 ngày 07/03/2019

KHÓA HỌC LÀM CHỦ DOANH NGHIỆP (BEA)

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

Làm Chủ Doanh Nghiệp – ( Startup Rich )

Xem chi tiết >>

  9h – 21h
23, 24/02/2019
09, 10/03/2019

LỊCH KHAI GIẢNG BE BIG BOSS

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

 Be Big Boss 13 & 14   18h – 21h  27/02/2019 và 13/03/2019
 Be Big Boss 15   18h – 21h  01/03/2019 và 15/03/2019
 Be Big Boss 16   18h – 21h  22/02/2019 & 08/03/2019

LỊCH KHAI GIẢNG HỌC VÀ LĂN XẢ TRẢI NGHIỆM TẠI SINGAPORE

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

Học Và Lăn Xả Trải Nghiệm Tại Singapore

Xem chi tiết >>

 5 Ngày Liên Tục  05/2019

LỊCH KHAI GIẢNG LEAN SYSTEM  

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

Lean System

Xem chi tiết >>

  8h – 18h 7,8,9/ 01/ 2019
Lean System level 2

 

  8h – 18h 11,12,13/03/ 2019

LỊCH KHAI GIẢNG BÙNG NỔ DOANH SỐ 

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

Bùng Nổ Doanh Số

Xem chi tiết >>

  9h – 17h 16,17/ 02/ 2019

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC BỘ NĂNG LỰC KINH DOANH

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

  1. Train The Trainer & Leader ( Trainer Rich )

   Xem chi tiết >>

9h – 21h 11 – 12/ 05/2019
   2. Marketing Rich

   Xem chi tiết >>

 9h – 21h  02 – 03/03/2019
  3. Negotiate Rich

  Xem chi tiết >>

9h – 21h 16 – 17/03/2019
  4. DISC & Motivator

  Xem chi tiết >>

9h – 21h 30 – 31/03/2019
  5. Sales Master Minder ( Sales Rich )

  Xem chi tiết >>

9h – 21h 13 – 14/04/2019
  6. Xây Dựng Doanh Nghiệp Online (Online Rich)

  Xem chi tiết >>

9h – 21h 27 – 28/04/ 2019