KHỞI NGHIỆP TRẺ – LỠ LÀM KHÔNG ĐƯỢC THÌ SAO!

Một trong những lý do lớn nhất mà bạn không chịu làm, không chịu thử, không dám thay đổi là sợ bị người khác chỉ trích, nhất là sợ ba mẹ la, sợ cấp trên nói, sợ bạn bè dị nghị và sợ nhiều nhất là miệng lưỡi thế gian …

Xem thêm »

CÂU CHUYỆN VỀ THIẾT LẬP MỤC TIÊU!

Những ngày cuối năm này có dịp gặp những bạn trẻ mình hay hỏi ” Em đã thiết lập mục tiêu cho năm 2018 chưa?”. Trung bình hỏi 10 bạn thì 01 bạn có mục tiêu rõ ràng, 3 bạn có tuy nhiên suy nghĩ ở trong đầu không biết …

Xem thêm »