LÚC KHÓ KHĂN, BẠN CÓ DỐC HẾT SỨC?

Thói quen thông thường là ta rất giỏi giải quyết vấn đề trong những lúc khó khăn túng quẩn, tìm mọi cách để vượt cạn. Tuy nhiên làm như vậy ta cũng chỉ mới làm được một nữa. Vậy nữa còn lại là gì? Đó là năng lực làm chủ …

Xem thêm »

CON ĐƯỜNG KINH DOANH CHẮC CHẮN NHẤT LÀ GÌ?

Câu hỏi trên mình thỉnh thoảng được một số bạn, muốn ra khởi nghiệp hoặc ra một thời gian mà chưa có kết quả nên bắt đầu họ nghi ngờ chính bản thân họ và khi có dịp gặp thì hay hỏi mình câu “Con đường chắc chắn để kinh …

Xem thêm »

KHỞI NGHIỆP TRẺ – LỠ LÀM KHÔNG ĐƯỢC THÌ SAO!

Một trong những lý do lớn nhất mà bạn không chịu làm, không chịu thử, không dám thay đổi là sợ bị người khác chỉ trích, nhất là sợ ba mẹ la, sợ cấp trên nói, sợ bạn bè dị nghị và sợ nhiều nhất là miệng lưỡi thế gian …

Xem thêm »

CÂU CHUYỆN VỀ THIẾT LẬP MỤC TIÊU!

Những ngày cuối năm này có dịp gặp những bạn trẻ mình hay hỏi ” Em đã thiết lập mục tiêu cho năm 2018 chưa?”. Trung bình hỏi 10 bạn thì 01 bạn có mục tiêu rõ ràng, 3 bạn có tuy nhiên suy nghĩ ở trong đầu không biết …

Xem thêm »