Tag Archives: Bạch Mai

Diện kiến “ Lão Bạch Mai “ hơn trăm tuổi!

Diện kiến “ Lão Bạch Mai “ hơn trăm tuổi! Nghe cụ ông ở đây chia sẻ rằng “ từ linh khí sinh ra “ quý hiếm bậc nhất Sài Gòn. Khi ông mới sinh ra đã thấy có cây Bạch Mai này. Lúc nhỏ mỗi khi Bạch Mai nở hoa về đêm ông cụ […]