Tag Archives: Đố bạn con người có mấy mặt?

Đố bạn con người có mấy mặt? – Bài 07

Đố bạn con người có mấy mặt? Hồi xưa mới sinh ra thì mình nghĩ con người có một mặt. Cho đến khi lớn lên hiểu chút đứng hóng chuyện nghe hàng xóm chửi nhau “ Đồ hai mặt, có ngày tao vạch mặt mày “. À, lúc này mới nhận ra con người là […]