Tag Archives: FAST FOOD THINKING LÀ GÌ

FAST FOOD THINKING LÀ GÌ? – Bài 08

Trong tiếng Anh nó có cụm từ rất hay gọi là “ fast food thinking “ dịch ra theo kiểu dịch từ gọi là “ suy nghĩ kiểu thức ăn nhanh “. Còn dịch theo ý nghĩa thật sự nó muốn nói là “ suy nghĩ ngắn hạn”. Tìm hiểu thêm: như thế nào là […]