Tag Archives: khởi nghiệp kinh doanh ít vốn

NIỀM TIN MÃNH LIỆT VÀO CÁI MÌNH ĐÃ CHỌN!

Một trong những tính cách chung mà mình quan sát được ở những bạn trẻ khởi nghiệp thành công là bạn ấy kiên định với những gì mình đã chọn, họ đi đến cùng vấn đề, từng bước một tháo gỡ những nút thắt. Đấy chính là thói quen của …

Xem thêm »

CUỘC SỐNG LÀ CHỦ ĐỘNG!

Sinh ra trên đời này dù muốn hay không muốn thì ta cũng phải sống. Và ông trời công bằng vô cùng khi cho mỗi bạn và mình có khoảng độ 840 – 960 tháng để sống thôi. Và khi đã sống thì ta chỉ có một trong 03 cách …

Xem thêm »